در شصت و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر چالوس اعضای هیات رئیسه دومین سال دوره ششم شورای اسلامی شهر چالوس انتخاب شدند 

 

 مهندس صابر سام دلیری بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر چالوس 

 

مهندس تورج لهراسبی نیچکویی نائب رئیس شورای اسلامی شهر چالوس 

 

مهندس محمد( سلمان) کیا دلیری بعنوان دبیر شورای اسلامی شهر چالوس 

 

 

 

۹ مرداد ۱۴۰۱