فاز اول شهر الکترونیک چالوس کلید خورد

 

این مراسم همزمان با گرامیداشت روز خبرنگار با حضور استاندار مازندران، معاونین استانداری، مدیران کل، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر چالوس، خبرنگار استان مازندران برگزار شد.

 

پ.ن:

برای فاز اول و در قسمت خدمات شهروندان مواردی چون ( نقشه شهر) (پیگیری درخواست ) (تصدیق گواهی) (بدهی عوارض نوسازی) (سوابق پرداخت نوسازی) و (پیگیری قبوض نوسازی) لحاظ گردیده است.

 

آدرس 👇👇👇👇👇

http://esup.chalus.ir:4030/jamsepari/new/desk.html