این جلسه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر چالوس برگزار شد.

پ.ن:

دستور جلسه؛

۱- اهدای لوح تقدیر به دو نفر از ورزشکاران شهرداری به نام آقایان عزیزالله ردایی و سعید یزدانی 

۲- بررسی لوایح ونامه های ارسالی از شهرداری 

۳- بررسی نامه های رسیده از ادارات

 

 

 

 

 

 

۲۸ تیرماه ۱۴۰۱