نام این شهر در گذشته‌های دور سالوس یا شالوس بود که در پیرامون آن دو شهر کوچک دیگر به نام کبیره و کچه نیز وجود داشته‌است. بعضی از علمای جغرافیانویس، چالوس را از آبادی‌های طبرستان دانسته‌اند. قیام علویان در طبرستان از یک شورش محلی که در آن ولایت بر ضد بی‌رسمی‌های عمال و حکام طاهریان درگرفت در نواحی کلاروشالوس (=چالوس) روی داد و آرام آرام از دیلمان تا جرجان تقریباً همه جا را فراگرفت. در ورود شورشیان علوی به طبرستان، شورشیان دیلم با وجوه مردم کلار و چالوس و رویان نسبت به امام علوی اظهار وفاداری کردند.[۱] محمد بن اویس از امرای دوره تسلط خلفای عرب به دستور خلیفه معتصم به حکمرانی چالوس منصوب شد. محمد بن اویس خود در رویان (قسمتی از طبرستان) استقرار یافت و پسرش احمد را به حکومت چالوس گمارد. شهر چالوس در زمان حمله امیر تیمور تخریب شد و سپس تا قرن‌های متمادی به صورت روستایی کوچک درآمد. در دهه اول قرن حاضر(۱۳۱۰) با پشتیبانی دولت وقت آرام آرام به صورت شهری سازمان یافته در آمد و امروزه به شهری زیبا با امکانات فراوان جهانگردی تبدیل شده‌است. دربارهٔ وجه تسمیه این شهر می‌گویند چون بخش جلگه‌ای نسبت به ارتفاعات پست‌تر دیده می‌شود؛ و به همین دلیل آن را «چاله‌است» یا «چاله‌اس» می‌نامیدند که به مرور زمان به چارلس و چالوس تغییر نام یافت.

چالوس  بر اساس آمار سال 1385 و رشد طبيعي ،جمعيت شهرستان  حدود 126 هزار نفر بوده که 54%شهرنشين و 46%روستانشين بوده و رشد سالانه جمعيت اين شهرستان 1.7 درصد است .
جمعيت شهرستان چالوس تا پايان سال 89 به تعداد 127105 نفر مي باشد که 64990 نفر مرد و 62115 نفر زن مي باشد از اين تعداد 67286 نفر شهري وتعدا 59819 نفر روستايي مي باشند .
مساحت شهر چالوس اکنون«1390/10/20» 18647592 متر مربع است و محدوده‌ي خدمات شهري از سمت شمال تا دريا، از سمت جنوب تا کمربندي چالوس- نوشهر. از شرق تا رودخانه‌ي «گنداب رود[1]»و از ناحيه‌ي غرب تا کمربندي چالوس به عباس‌آباد (تنکابن) گسترش يافته است.

شهرستان چالوس از شرق با شهرستان نوشهر، از غرب به سامان شهرستان تازه تا سيس عباس‌آباد (شهر کلارآباد) و از جنوب به حوزه‌ي شمالي آبريز البرز مياني ،يعني سامان استان البرز محدود است که خط جدا کننده‌اش از فراز بلندترين قله‌هاي شمال تالقان مي‌گذرد.

ذکر اين نکته چندان به دور از موضوعيت نيست اگر گفته شود تالقان اکنون قسمتي از استان نوتاسيس البرز است، زماني نه چندان ديرگاه (به مقياس تاريخ) در محدوده‌ي جغرافيايي رستم‌دار (رسم‌دله ) قرار داشت.

 سابقا مردم شهرستان چالوس به گويش تبري کلارستاقي سخن مي‌گفتند که تاکنون نيز کما بيش اين وضع پايدار ماند. اگر چه بخش قابل توجهي از ساکنان قسمت جلگه‌اي به زبان گيلکي و بخشي ديگر به زبان کردي تکلم مي‌کنند که به دليل درآميختگي فرهنگي  از غلظت آن کاسته و جريان به سمت زبان غالب (فارسي)پيش رفته است. زبان تبري کلارستاقي گويشي شفاهي است و آثار مکتوب اندکي از خود بر جاي نهاد.

چالوس و تقسيمات کشوري:

طبق آخرين تقسيمات کشوري سه بخش به عنوان سه رکن اساسي، لواي سازه‌ي شهرستان چالوس را برافراشته‌اند.

1-     بخش مرکزي: که قلمرو دو دهستان پراهميت، ناحيه‌ي جلگه‌اي حوزه‌ي سيطره‌اش را مي‌سازند.

 1-1: دهستان کلارستاق شرق با مرکزيت روستاي تازه‌آباد.

اسامي روستاهاي اين دهستان بدين شرح است: اکبرآباد چالوس- تازه‌آباد- تجنکلا سفلا(جير تجنکلا)- تجنکلا عليا(جور تجنکلا)- خرمنه سفلا(جير خرمنه)- خرمنه عليا(جور خرمنه)- دارکلا عليا- زوات شرق(سابقا ايندس زات) که شامل محله‌هاي: گل‌محله و اشکاردشت يا کلاگر محله بود- سردآبرود- سينوا- سينوا چشمه- شهر آرا- طلا جو- عرب خيل- علي آباد- مازو پشته(موزي پشته)- مجتمع شهيدتوپا ابراهيمي(سنگدره)- مهدي آباد(پري آباد).

اسامي روستاهاي کلارستاق غرب با مرکزيت هچيرود: آهنگرکلا- اجاکله- پيچده- سيبده- ذوات غرب(اوندس زات و محله‌ي قديمي کگا)- کريم آباد- کلاچان- کيا کلا- گيل کلا- ميانده- مجتمع شهيد رجايي- مسده- نجار کلا- نعمت آباد- نور سر.

قابل ذکر است که هچيرود به تازگي(درسال1390)تبديل به شهر در حوزه‌ي شهرستان چالوس شد و اسامي روستاهايي که جزو حوزه‌ي اين شهر تازه تاسيس قرار گرفت بدين شرح است:

اکبر آباد دلگشا - امام رود - چاخا ني- دلگشا- دوجمان- سنگوارث- عباسکلا- محمد حسين آباد-هچيرود- هرطه کلا.

اسامي روستاهاي اين دهستان بدين شرح است:

بخش مرزن آباد

بخش مرزن آباد که از اتحاد دو دهستان کوهستان به مرکزيت توير(توهر) و دهستان بيرون بشم به مرکزيت روستاي گويتر پديد آمد. بدين ترتيب شهرستان چالوس در محدوده‌ي بخش‌هاي سه گانه‌اش از 6 دهستان و 4 شهر پيراموني و اقماري برخوردار است که همگي آنها به لحاظ گردش‌گري و توريست‌پذيري پر اهميت هستند، صيت شهرت تله‌کابين نمک آبرود پرطنين‌تر از آن است که حس شنوايي و بينايي جهان‌گردان حرفه‌اي را در سراسر دنيا متاثر نکرده باشد.  شهر هچيرود نيز به دليل همسايگي با نمک آبرود و داشتن بازاري ديرينه و مراکز توليد انواع گل و گياه در روستاهاي پيراموني اهميت وجودي خود را به صورت انکارناپذيري به اثبات رسانيده است، البته به اين چهارقلوي گردش‌گرپذير که به دليل همجواري دو به دو لازم و ملزوم يکديگرند، در بخش ديگري مفصل‌تر پرداخته خواهد شد.

چالوس حداقل در 55 دقيقه و 50 درجه و حداکثر 27 دقيقه و 51 درجه‌ي طول شرقي قرار دارد. عرض جغرافيايي آن حداقل 9/0 دقيقه و 36 درجه و حداکثر 41 دقيقه و 36 درجه‌ي شمالي است، ميانگين ارتفاع اين شهر از سطح درياهاي آزاد را دانش‌پژوهان به تناسب پست‌ترين و بلندترين نقطه بين 7 تا 19 متر نوشته‌اند.