به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چالوس، در دومین سال فعالیت شورای اسلامی شهر چالوس ، اعضای این شورا در جلسه ای روز یکشنبه مورخ 97/5/28 با حضور تمامی اعضای شورا هیئت رئیسه خود را برای مدت یک سال انتخاب کردند.

آقای کاظم پولادی با اکثریت آرا به عنوان رئیس ،

آقای مسعود زندی به عنوان نائب رئیس

و آقای مهدی ردایی به عنوان دبیر شورای اسلامی شهر چالوس انتخاب شدند.