رئیس شورای اسلامی شهر چالوس:

وظیفه مدیریت شهری ارائه خدمات ارزنده به همشهران محترم می باشد

رئیس شورای اسلامی شهر چالوس گفت: حق مردم شریف شهر چالوس بیشتر از این ها است و وظیفه مدیریت شهری ارائه خدمات ارزنده به همشهران محترم می باشد.

ظهر امروز 6 شهریورماه 1402 شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر چالوس و معاونت فنی و عمرانی شهرداری چالوس از روند آسفالت در محله اشکاردشت بازدید و از نزدیک از روند اجرای این پروژه قرار گرفتند.

مهندس آرش رضوی فشکوری رئیس شورای اسلامی شهر چالوس در این بازدید ضمن تسلیت اربعین حسینی و پوزش از شهروندان محترم در تاخیر شروع نهضت آسفالت در سال 1402 اظهار کرد: به دلیل پروسه طولانی عقد قرارداد آسفالت و نبود قیر این نهضت با تاخیر آغاز شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر چالوس با بیان اینکه عقد نهضت آسفالت در 8 منطقه از شهر چالوس انجام شده است، تصریح کرد: در هفته آتی نهضت آسفالت در مناطق دیگر چالوس آغاز خواهد شد.

رضوی به سیاستگذاری مدیریت شهری دوره ششم شهری چالوس در توازن و عدالت توزیع آسفالت اشاره کرد و گفت: در مناطق کم برخوردار و مناطقی که در گذشته کمتر آسفالت شده اند این نهضت شروع خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر چالوس با بیان اینکه نهضت آسفالت در تمام شهر چالوس ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: حق مردم شریف شهر چالوس بیشتر از این ها است و وظیفه مدیریت شهری برای همشهران محترم ارائه خدمات ارزنده می باشد.

رضوی در پایان از اعضای محترم شورای اسلامی شهر، دکتر مسعود یعقوبی شهردار ساعی و پرتلاش، معاونت ها و پرسنل شهرداری چالوس در اجرای پروژه های مختلف شهری بخصوص پروژه آسفالت که در این وضعیت اقتصادی در حال انجام است قدردانی نمود.

پ.ن: نهضت آسفالت معابر شهری چالوس به ارزش 180 میلیارد تومان آغاز شده است.

 

مناقصه و مزایده