یکصد و سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر چالوس

این جلسه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر چالوس، شهردار چالوس و معاونت خدمات شهری_فضای سبز شهرداری چالوس برگزار شد.

در این جلسه از حوزه معاونت خدمات شهری و فضای سبز گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته ارائه شد.

هر یک از اعضای جلسه پیشنهادات خود را در زمینه های مختلف بیان نمودند.

نامه‌ها، لوایح و موضوعات مختلف شهری بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.

۳۰ مرداد ۱۴۰۲

 
 
 

مناقصه و مزایده