در جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر چالوس بررسی شد؛

تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس چالوس برای سال تحصیلی جدید

این جلسه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر چالوس، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی چالوس و رئیس تعاونی تاکسیرانی چالوس در سالن جلسات شورای اسلامی شهر چالوس برگزار شد.

در جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر چالوس «تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲» مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان تاکسیرانی از جزئیات لایحه مذکور گزارشی ارائه کرد، سپس اعضای حاضر در جلسه موضوع را بررسی کردند.

مرداد ۱۴۰۲

 
 

مناقصه و مزایده