یکصدو سی‌و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر چالوس

🔻این جلسه با حضور رئیس، اعضای شوراي اسلامي شهر چالوس، شهردار و معاونت فنی و عمرانی شهرداری چالوس برگزار شد.

🔻نامه‌ها، لوایح و موضوعات مختلف شهری بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.

🔻گزارشی از اقدامات عمرانی و پروژ‌های در دست اقدام و پروژ‌های عمرانی که در روز‌های آتی آغاز خواهد شد ارائه گردید.

🔻نهضت بزرگ آسفالت شهر چالوس نیز در روز‌های آتی آغاز خواهد شد.

۲۳ مرداد ۱۴۰۲

مناقصه و مزایده