نود و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر چالوس برگزار شد

 

این جلسه با حضور رئیس، اعضای شوراي اسلامي شهر و معاونت عمران، رؤسای مالی، درآمد و ذیحساب شهرداری چالوس برگزار شد.

 

 در این جلسه نامه‌ها، لوایح و موضوعات مختلف شهری بررسی و تصمیماتی اخذ شد.

 

۵ دیماه ۱۴۰۱

مناقصه و مزایده