جذب سرمایه‌گذار در رأس برنامه های مدیریت شهری ششم / بزرگترین پروژه سرسره آبی ایران در چالوس اجرا خواهد شد 

 

 پس از توافق شهرداری چالوس با سرمایه‌گذار بخش خصوصی و در راستای توسعه و فضا سازی مطلوب سواحل چالوس، بزرگترین پروژه سرسره آبی بادی ایران در ساحل رادیودریا اجرایی خواهد شد.

 

 بر همین اساس این پروژه در فضایی به مساحت حدود ۲۰۰۰ متر مربع و به ارتفاع ۱۸ متر و به طول تقریبی ۸۵ متر و به صورت U شکل پیاده سازی می‌گردد.

 

 برنامه های مدون شهرداری چالوس در پی جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت رفاه حال شهروندان و توسعه فضای شهری قدم به قدم در حال انجام است و امید می‌رود با انسجام مدیریت شهری دوره ششم چالوس شاهد اجرای پروژه های قابل انتظار و مهم باشیم.

 

یکم دیماه ۱۴۰۱

مناقصه و مزایده