تعویض چراغ‌های روشنایی دکوراتیو در بلوار ۱۷شهریور 

 

چراغ‌های روشنایی بلوار اصلی ۱۷ شهریور وضعیت نامناسبی داشته و تأسیسات برقی قدیمی و فرسوده شده بود؛ لذا به‌منظور ارتقاء روشنایی در این بلوار نصب چراغ‌های روشنایی دکوراتیو به تعداد حدود ۶۰ عدد به طول تقریبی ۲ کیلومتر در حال نصب است که که طی روزهای آتی به بهره‌برداری خواهد رسید.

 

آذرماه ۱۴۰۱

مناقصه و مزایده