اجرای کانال زیرگذر تازه آباد_دارمیشکلا

 

در راستای هدايت آبهاي سطحي و نيز تسهيل عبور و مرور در منطقه دارمیشکلا و زیرگذر تازه آباد عمليات اجرای کانال در حال اجراست و بزودي به اتمام خواهد رسيد.

 

این پروژه به طول حدود ۱۰۰ متر به ابعاد ۲×۲ بصورت سرپوشیده می‌باشد که با اتمام این پروژه معضل آبگرفتگی و ترافیک در آن منطقه رفع خواهد شد.

 

#شهرداری_چالوس_نهاد_خدمت

#هر_روز_حرکت_هر_روز_خدمت 

#نقش_رخ_بهشت

#چالوس_قوی

#دوره_ششم

 

آذرماه ۱۴۰۱