این برنامه در قالب جلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر چالوس، معاون شهردار و مسئول شهرسازی شهرداری چالوس برگزار شد.

 

 

 

 

 

۳۱ خرداد ۱۴۰۱