رئیس شورای اسلامی شهر چالوس و مسئول اداره عمران شهرداری چالوس بصورت میدانی از پروژ‌های عمرانی بازدید کردند.

دکتر جعفر کیالاشکی در این بازدید ضمن تقدیر از عملکرد شهردار محترم و همکاران پر تلاش شهرداری گفت: استمرار، تسریع، کیفیت و دقت در اجرای پروژه‌های عمرانی از انتظارات مدیریت شهری دوره ششم می‌باشد.

کیا لاشکی افزود: مدیریت شهری چالوس با تمام توان تلاش می‌کند تا بتواند درخواست‌های بحق و نیازهای شهروندان محترم را به سرانجام‌ برساند.

 

 

 

۳۰ خرداد ۱۴۰۱