این جلسه با حضور  رئیس جعفر کیا لاشکی نائب رئیس آرش رضوی فشکوری  , منشی شورا  تورج لهراسبی  و سایر اعضا فتحعلی بابایی نژاد , سلمان کیا دلیری,حسن غرایاق زندی,صابر سام دلیری شورای اسلامی شهر برگزار شد.

در این جلسه نامه‌ها، لوایح و موضوعات مختلف شهری بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.

p> p>


p> p>


۲۹ خردادماه ۱۴۰۱