در پنجاه و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر چالوس عنوان شد؛

نهضت بزرگ آسفالت چالوس با مبلغ ۵۰۰میلیارد ریالی / لزوم تفکیک زباله از مبدا
این جلسه با حضور رئیس جعفر کیا لاشکی , آرش رضوی فشکوری نائب رئیس , تورج لهراسبی منشی شورا و سایر اعضا فتحعلی بابایی نژاد , سلمان کیا دلیری,حسن غرایاق زندی,صابر سام دلیری شورای اسلامی شهر چالوس، معاونت خدمات شهری_فضای سبز و مسئول واحد عمران شهرداری چالوس برگزار شد.
آغاز نهضت بزرگ آسفالت معابر شهری چالوس با مبلغ ۵۰ میلیارد تومانی در این جلسه مصوب شد.
این حجم آسفالت در تاریخ مدیریت شهری چالوس بی‌سابقه بوده و آسفالت معابر و ترمیم فضای نامناسب عبور که یکی از مهمترین مطالبات شهروندان محترم بوده است، تحقق می‌یابد.

نهضت آسفالت معابر شهری چالوس با هدف بهسازی و سهولت عبور و مرور شهروندان محترم و ارتقای کیفی معابر در مناطق مختلف شهری انجام خواهد شد.
اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر چالوس

اجرای طرح آموزش تفکیک زباله از مبدا با هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی در شهروندان برای کاهش تولید پسماند می‌تواند تاثیر مطلوبی بر چرخه بازیافت و حفظ محیط زیست چالوس داشته باشد.

در همین راستا در پنجاه و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر چالوس بر تفکیک زباله از مبدا به همراه آموزش به‌شهروندان محترم با شرکت‌های فعال‌تر تاکید شد.

در این جلسه نامه‌ها، لوایح و موضوعات مختلف شهری نیز بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.    هشتم خردادماه ۱۴۰۱